Strona główna

WIZYTA DUSZPASTERSKA 2016/2017

WTORK (27 XII) – od godz. 9.00 Żurada I 2 księży 4 ministrantów Żurada III - jeden ksiądz od numeru 1 ; drugi ksiądz od numeru 24; trzeci ksiądz od końca Żurady 3 księży 6 ministrantów Żurada II 1 ksiądz 2 ministrantów

ŚRODA (28 XII) – od godz. 9.00 Sieniczno: ul. Jaworowa i Orzechówka (ksiądz zaczyna się od Jaworowej Nr 2 do końca ulicy, potem Graniczna 6 i 6a, następnie Orzechówka od końca w stronę trasy 1 ksiądz 2 ministrantów Sieniczno: ul. Ojcowska, Dąbrowskiej, Graniczna – ksiądz zaczyna od Ojcowskiej Nr 1, najpierw numery nieparzyste – powrót drugą stroną ulicy; potem ul. Dąbrowskiej, na końcu ulica Graniczna 1 ksiądz 2 ministrantów Sieniczno: ul. Świerkowa i Olkuska – rozpoczęcie od domów od strony Osieka, po przejściu ul. Świerkowej –ul. Olkuska po prawej stronie jadąc od Olkusza do końca, potem druga strona do Nr 1 1 ksiądz 2 ministrantów ul. Górzysta, Słoneczna, Malinowa Góra, Zimnodół 1 ksiądz 2 ministrantów Rabsztyn 1 ksiądz 2 ministrantów Wiśliczka 1 ksiądz 2 ministrantów

CZWARTEK (29 XII) – od godz. 9.00 Olewin 32-1/prawa strona/ oraz 51-55 1 ksiądz 2 ministrantów Zagaje i Olewin 50-31 /lewa strona/ - najpierw Zagaje, potem Olewin od Nr 50 1 ksiądz 2 ministrantów ul. Mazaniec – Boczna, Kamyk i Krucza Góra /jeden ks. rozpoczyna od ul. Mazaniec -Boczna, potem Kamyk od początku - drugi ks. rozpoczyna od Kruczej Góry potem Kamyk od ostatniego numeru/ 2 księży 4 ministrantów ul. Mazaniec /jeden ksiądz od ronda, drugi ksiądz od Żurady/ 2 księży 4 ministrantów

PIĄTEK (30 XII) – od godz. 9.00 ul. Podgrabie /jeden ks. od początku, drugi ks. od końca, trzeci boczne ulice/ 3 księży 6 ministrantów ul. Powstańców Śląskich /jeden ks. Nr - parzyste, drugi ks. nieparzyste/ 2 księży 4 ministrantów

SOBOTA (31 XII) – od godz. 9.00 ul. Dworska, Okrzei i ul. Dworska – nowy blok 2 księży 4 ministrantów ul. Sikorka /od końca/ 1 ksiądz 2 ministrantów ul. Rabsztyńska /od świateł/ oraz ul. Sikorka Nr 2 – 20 1 ksiądz 2 ministrantów ul. Parcze /z dwóch stron/ 2 księży 4 ministrantów

PONIEDZIAŁEK (2 I) - od godz. 15.30 ul. Parkowa, Leśna 2 księży 4 ministrantów ul. Piłsudskiego, Skwer, Krótka 1 ksiądz 2 ministrantów ul. Witeradowska, Asnyka 1 ksiądz 2 ministrantów al. Tysiąclecia 15C, ul. Kolejowa 1 ksiądz 2 ministrantów ul. Dąbrowskiego, Kocjana 1 ksiądz 2 ministrantów

WTOREK (3 I) – od godz. 15.30 ul. Broniewskiego i ul. Boczna 1 ksiądz 2 ministrantów ul. Partyzantów, Składowa, Łukasińskiego 1 ksiądz 2 ministrantów ul. Minkiewicza, Nowa 1 ksiądz 2 ministrantów ul. Świętokrzyska, Na Skarpie 2 księży 4 ministrantów ul. Polna, Olewińska, Słowackiego 1 ksiądz 2 ministrantów

ŚRODA (4 I) – od godz. 15.30 ul. Skłodowskiej /domy prywatne i blok/ 2 księży 4 ministrantów ul. Kopernika, Dygasińskiego 1 ksiądz 2 ministrantów ul. Budowlanych, Kolorowa, Piaskowa 1 ksiądz 2 ministrantów ul. Głowackiego /z dwóch stron/ 2 księży 4 ministrantów

CZWARTEK (5 I) – od godz. 15.30 ul. Szybikowa, Skarbnika, Harcerska, Ołowiana 1 ksiądz 2 ministrantów ul. Kopalniana od 1 do 25 i ul. Gwarecka, później Kopalniana od końca 2 księży 4 ministrantów ul. Kruszcowa, Hutnicza, Metalowa 1 ksiądz 2 ministrantów ul. Cegielniana, Makowa /jeden ks. od pierwszego a drugi ks. od ostatniego nru/ 2 księży 4 ministrantów

SOBOTA (7 I) - od godz. 9.00 ul. 20 Straconych /2 księży od dołu, 1 ksiądz od góry i wchodzi w uliczki boczne po prawej stronie/ 3 księży 6 ministrantów Bogucin Mały i Czarny Las /1 ks. Czarny Las, potem Bogucin obydwie strony od końca; 2 ksiądz Bogucin Mały numery nieparzyste od początku; 3 ksiądz numery parzyste od początku/ 3 księży 6 ministrantów

PONIEDZIAŁEK (9 I) – od godz. 15.30 ul. Wapienna, Wiśniowa 1 ksiądz 2 ministrantów ul. Sobieskiego, Pułaskiego, Kluczewska 1 ksiądz 2 ministrantów ul. Górnicza /domy prywatne od początku/ 1 ksiądz 2 ministrantów ul. Rzemieślnicza, Storczykowa, Bohaterów Westerplatte 1 ksiądz 2 ministrantów ul. Klonowa, Ogrodowa 1 ksiądz 2 ministrantów

WTOREK (10 I) – od godz. 15.30 ul. Malinowa, Różana 1 ksiądz 2 ministrantów ul. Topolowa, Lipowa, Jaśminowa, Kasztanowa 2 księży 4 ministrantów ul. Niepodległości 1 ksiądz 2 ministrantów ul. Górnicza bl. 32 1 ksiądz 2 ministrantów ul. Górnicza bl. 32a, 32b, 32c 1 ksiądz 2 ministrantów

ŚRODA (11 I) – od godz. 15.30 ul. Krakowska 1 ksiądz 2 ministrantów ul. Krakowskie Przedmieście bl. 12a, 12b, 14a 1 ksiądz 2 ministrantów ul. Krakowskie Przedmieście bl. 13, 14 1 ksiądz 2 ministrantów ul. Krakowskie Przedmieście bl. 11, 12 1 ksiądz 2 ministrantów ul. Nullo /1 ksiądz od ul. Polnej, 2 ksiądz od ul. Kościuszki/ 2 księży 4 ministrantów

CZWARTEK (12 I) – od godz. 15.30 ul. Kościuszki /domy prywatne/, Krakowskie Przedmieście /domy prywatne/ 1 ksiądz 2 ministrantów ul. Szpitalna bl. 15 i 24 1 ksiądz 2 ministrantów ul. Szpitalna /domy prywatne/ i ul. Gęsia 1 ksiądz 2 ministrantów ul. Szkolna /cała/, Staszica 1 ksiądz 2 ministrantów ul. Nullo bl. 23 1 ksiądz 2 ministrantów ul. Nullo bl. 5, 21 1 ksiądz 2 ministrantów

PIĄTEK (13 I) – od godz. 15.30 ul. Nullo bl. 2, 3 1 ksiądz 2 ministrantów ul. Nullo bl. 1, 3a oraz ul. Kościuszki bl. 15 1 ksiądz 2 ministrantów ul. 29 Listopada /domy prywatne/ i bl. 1 1 ksiądz 2 ministrantów ul. Kościuszki bl. 12, 14, ul. Nullo bl. 5a 1 ksiądz 2 ministrantów ul. 29 Listopada bl. 5 i 3a 1 księży 2 ministrantów

SOBOTA (14 I) – od godz. 9.00 ul. Czarnogórska (jeden ksiądz od ronda, drugi – od końca ulicy) 2 księży 4 ministrantów ul. Żuradzka / domy prywatne i bloki – od ronda w kierunku Rynku / 1 ksiądz 2 ministrantów ul. Kwiatowa (od początku), ul. Zielona (od końca) 1 ksiądz 2 ministrantów ul. Stary Olkusz i ul. Gwarków (najpierw domy z ul. Stary Olkusz Nr 11 i 13; potem ul. Gwarków, następnie Stary Olkusz od Nr 1) 2 księży 4 ministrantów

PONIEDZIAŁEK (16 I) – od godz. 15.30 ul. 29 Listopada bl. 3 i 3b 1 księży 2 ministrantów ul. Rynek, Floriańska, Bóżnicza 1 ksiądz 2 ministrantów ul. Augustiańska /domy prywatne/ i bl. 5 1 ksiądz 2 ministrantów ul. Sławkowska /domy prywatne – jeden ksiądz od rynku, drugi od trasy szybkiego ruchu/ 2 księży 4 ministrantów

WTOREK (17 I) – od godz. 15.30 ul. Sławkowska bl. 7c, 7e 1 ksiądz 2 ministrantów ul. Sławkowska bl. 5, 7d 1 księży 2 ministrantów ul. Sławkowska bl. 7a, 7b, 7g 1 ksiądz 2 ministrantów ul. Mickiewicza bl. 7 1 ksiądz 2 ministrantów ul. Sławkowska bl. 7, 7f 1 ksiądz 2 ministrantów

ŚRODA (18 I) – od godz. 15.30 ul. Mickiewicza bl. 1, 1a, 3a 1 ksiądz 2 ministrantów ul. Mickiewicza bl. 3 i 5 oraz ul. św. Jana Kantego bl. 1 1 ksiądz 2 ministrantów ul. Kazimierza Wielkiego bl. 53, 55 2 księży 4 ministrantów ul. Kazimierza Wielkiego bl. 71 1 ksiądz 2 ministrantów

CZWARTEK (19 I) – od godz. 15.30 ul. Mickiewicza /domy prywatne/, Parcówka oraz blok Nr 7 na ul. Św. Jana Kantego 1 ksiądz 2 ministrantów ul. św. Jana Kantego /domy prywatne – od końca ulicy w kierunku centrum / 1 ksiądz 2 ministrantów ul. Kazimierza Wielkiego bl. 19 1 ksiądz 2 ministrantów ul. Kazimierza Wielkiego bl. 61 1 ksiądz 2 ministrantów

PIĄTEK (20 I) – od godz. 15.30 ul. Bylicy bl. 3 1 ksiądz 2 ministrantów ul. Bylicy bl. 4 2 księży 4 ministrantów ul. Bylicy bl. 5 1 ksiądz 2 ministrantów ul. Korczaka bl. 1 i 6 2 księży 4 ministrantów

SOBOTA (21 I) - od godz. 9.00 ul. Korczaka bl. 2 i 4 1 ksiądz 2 ministrantów ul. Kazimierza Wielkiego /domy prywatne od końca ulicy/ 2 księży 4 ministrantów ul. Skalska /domy prywatne/ oraz bl. 4, 28 1 ksiądz 2 ministrantów ul. Jasna Nr 1 - 24, Astrów 1 ksiądz 2 ministrantów ul. Jesionowa, Sienkiewicza, 1 ksiądz 2 ministrantów

PONIEDZIAŁEK (23 I) – od godz. 15.30 ul. Bylicy 2 1 ksiądz 2 ministrantów ul. Korczaka bl. 5 1 ksiądz 2 ministrantów ul. Korczaka bl. 3 oraz Polna bl. 4 2 księży 4 ministrantów

WTOREK (24 I) – od godz. 15.30 ul. Polna bl. 2 i 10 2 księży 4 ministrantów ul. Polna bl. 6 i 12 2 księży 4 ministrantów

ŚRODA (25 I) – od godz. 15.30 ul. Skalska bl. 6 i bl. 8 2 księży 4 ministrantów ul. Skalska bl. 7 1 ksiądz 2 ministrantów ul. Skalska bl. 9 1 ksiądz 2 ministrantów

CZWARTEK (26 I) – od godz. 15.30 ul. Skalska bl. 10 1 ksiądz 2 ministrantów ul. Skalska bl. 11 1 ksiądz 2 ministrantów ul. Skalska bl. 12 1 ksiądz 2 ministrantów ul. Skalska bl. 13 1 ksiądz 2 ministrantów

PIĄTEK (27 I) – od godz. 15.30 ul. Skalska bl. 14 1 ksiądz 2 ministrantów ul. Skalska bl. 17 1 ksiądz 2 ministrantów ul. Skalska bl. 18 1 ksiądz 2 ministrantów ul. Skalska bl. 19 1 ksiądz 2 ministrantów

SOBOTA ( 28 I) – od godz. 9.00 ul. Skalska bl. 20 1 ksiądz 2 ministrantów ul. Skalska bl. 21 1 ksiądz 2 ministrantów ul. Skalska bl. 22 1 ksiądz 2 ministrantów

Tego dnia 28. 01 .2017r. od godz. 15.30 rozpoczniemy także wizytę duszpasterską u osób, których nie zastaliśmy w domach w podanych terminach. Zgłoszenia adresów wraz z podaniem telefonu kontaktowego prosimy kierować do kancelarii parafialnej.

 

 

Szanowni Państwo,

 

w ramach projektu konserwacji olkuskich organów autorstwa Hansa Hummla i Jerzego Nitrowskiego przygotowaliśmy program patronatu piszczałek organowych. Mogą Państwo w sposób symboliczny zaopiekować się wybranymi piszczałkami organowymi, które podzieliliśmy na kategorie. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w ulotce, której elektroniczną wersję zamieszczamy poniżej.

Organy w Olkuszu posiadają trzy klawiatury. Dwie klawiatury ręczne o 41 klawiszach przeznaczone są dla sekcji głównej umieszczonej w głębi chóru organowego oraz dla tak zwanej sekcji pozytywu umieszczonej na balustradzie chóru. Klawiatura nożna o 24 klawiszach przeznaczona jest dla sekcji pedałowej wyposażonej w największe piszczałki umieszczone pośrodku szafy organowej.

W trzech tabelach przedstawiamy listę piszczałek z podziałem na sekcje. Poszczególne nazwy rejestrów znajdą Państwo w kolumnie po lewej stronie tabel, zaś nazwy poszczególnych klawiszy w najwyższym wierszu. W poszczególnych komórkach umieściliśmy kwoty, po ofiarowaniu których można zostać patronem danej piszczałki.

W przypadku trzech rejestrów sekcji pozytywu ostateczne nazwy rejestrów zostaną ustalone dopiero po zakończeniu dokumentacji części organowych – w tabeli podajemy zatem obie wersje.

Jeśli pragną Państwo wesprzeć konserwację olkuskich renesansowych organów, prosimy o kontakt za pośrednictwem adresu e-mailowego kancelarii Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Andrzeja Apostoła w Olkuszu (xmmiarka@wp.pl) z podaniem nazwy sekcji, rejestru oraz dźwięków piszczałek, nad którymi życzą sobie Państwo objąć patronat.

Dokumentację fotograficzną prac przy instrumencie znajdą Państwo w ogłoszeniach parafialnych z dnia 10.01.2016.

 


Ks. Mieczysław Miarka

proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej

św. Andrzeja Apostoła w Olkuszu